Pravila

24sataHackathon
powered by Vip
PRAVILA

  ORGANIZATOR

 1. Organizator 24sataHackathona by Vip (u daljnjem tekstu Hackathon) su 24sata d.o.o. Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, OIB: 78093047651 i Vipnet d.o.o. , Zagreb, Vrtni put 1, OIB:29524210204 ( u daljnjem tekstu: Organizatori)

 2. NATJECANJE

 3. Hackathon se organizira u svrhu pronalaska kreativnih rješenja od strane timova sačinjenih od punoljetnih osoba, a prema temi koju će zadati organizatori.

 4. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

 5. Mjesto održavanja Hackathona je Zagreb, HUB385, Petračićeva ul. 4, 10000, Zagreb.

 6. Hackathon počinje 14.10. 2017. u 10:00h i završava 15.10.2017. u 16:00h,

 7. U slučaju bilo kakvih prepreka tehničke, organizacijske ili neke druge prirode, Organizatori zadržavaju pravo bez objašnjenja promijeniti mjesto, datum i vrijeme natjecanja, te će o tome u razumnom roku, a najkasnije do 14.10.2017. do 8:00h staviti obavijest na internetskoj stranici www.24satahackathon.hr

 8. U slučaju događaja iz prethodne točke Organizatori ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi zbog toga mogla nastati sudionicima.

 9. SUDIONICI

 10. Sudionici Hackathona mogu biti sve punoljetne osobe koje imaju prebivalište i/ili boravište u Republici Hrvatskoj.

 11. Sudionici Hackathona prilikom prijave unose tražene podatke u polja za prijavu i svojom prijavom jamče da su unijeli točne i potpune informacije. Formu za prijavu mogu pronaći na www.24satahackathon.hr

 12. Tim koji se prijavljuje može imati minimalno 2, optimalno 4, a maksimalno 5 članova uz uvjet da je barem jedan od članova programer. Ime tima bira sam tim i unosi ga prilikom prijave. Ukoliko se prijave 2 ili više timova sa istim imenom, organizatori će u dogovoru s timovima na početku hackathona dogovoriti oznaku uz svaki tim.

 13. PRIJAVE

 14. Prijave počinju prvim danom objave stranice za prijavu www.24satahackathon.hr i traju do utorka 10.10.2017. do 23:59.

 15. Popunjavanjem formulara za prijavu i registracijom na stranici za prijavu, odnosno sudjelovanjem na Hakatlonu sudionici daju privolu Organizatorima da obrađuju i koriste osobne podatke koji su navedeni u prijavi bez obzira pobijedi li njihovo rješenje ili ne. Organizatori mogu koristiti prikupljene podatke o prijavljenima u svrhu potencijalne buduće suradnje kao i za svrhu budućih aktivnosti organizatora uključujući i marketinške aktivnosti. Organizatori će postupati sa podacima o sudionicima sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

 16. Sudionici Hackathona koji se registriraju putem stranice za prijavu svojom prijavom bezuvjetno prihvaćaju ova pravila.

 17. Sudionici ispunjavanjem prijave osiguravaju da su svi njihovi osobni i stručni podaci istiniti, aktualni i točni, te bezuvjetno prihvaća sve odluke vezane uz hackathon koje donese Organizator.

 18. Svi timovi koji su se prijavili u periodu predbilježbi biti će kontaktirani od strane Organizatora putem e-maila i/ili telefonskog broja, a u cilju prihvaćanja pravila hackathona te predočenja dodatnih informacija potrebnih za sudjelovanje.

 19. Sudjelovanje u hackathonu je besplatno.

 20. SELEKCIJA I SUDIONICI

 21. Sudjelovanje na Hackathonu je organičeno na maksimalno 10 timova. Ukoliko se prijavi više timova, Organizatori zadržavaju pravo odabira 10 timova koji će se natjecati u Hackathonu. Kriterij za odabir biti će informacije popunjene u formularu za prijavu. Ukoliko nedostaje informacija za odabir, Organizatori će kontaktirati timove da u roku 24h dostave sve potrebne informacije kako bi se mogao izvršiti odabir od 10 timova.

 22. 10 timova koje Organizatori odaberu biti će kontaktirani putem e-maila ili telefonskog kontakta koje su osigurali u svojoj prijavi.

 23. U slučaju da potvrđeni sudionici žele odustati od Hackathona, informaciju trebaju javiti najkasnije 10.10.2017. i to na e-mail info@24satahackathon.hr. U tom slučaju tim će biti zamijenjeni timom po odabiru žirija.

 24. Organizatori zadržavaju pravo diskvalifikacije bilo kojeg tima u Hackathonu ukoliko tim prekrši ova pravila ili na bilo koji način našteti organizatorima.

 25. Svim sudionicima Hackathona sa prebivalištem ili/i boravištem izvan zagrebačke županije, Organizator organizira i plaća smještaj u periodu od 13.10 do 15.10.2017. (2 noćenja) u Zagrebu.

 26. Sudionici Hackathona prihvaćanjem ovih pravila garantiraju da je prezentirano rješenje njihovo vlasništvo, da isto prije nije bilo razvijeno/ponuđeno/prodano za neku treću stranu kao i da oni ili treće strane neće od organizatora zahtijevati nikakve naknade za prezentirano rješenje.

 27. Sve informacije koje Sudionici dobiju i/ili saznaju od strane Organizatora tokom trajanja Hackathona su strogo povjerljivi.

 28. Organizatori zadržavaju pravo oglašavanja članova pobjedničkih timova (prva tri tima) i njihovih rješenja u svim medijima. Također sudjelovanjem prijavljeni pristaju i na korištenje njihovih fotografija videa, izjava i drugih medijskih formata eksponiranja javnosti a koji su vezani uz sadržaj Hackathona napravljeni u kontekstu Hackathonai to u periodima prije, za i nakon hackathona a za potrebe promocije kao i ostalih aktivnosti.

 29. ZADATAK I NATJECANJE

 30. Sudionici Hackathona trebaju donijeti svoju opremu kao što su laptop, monitor, tipkovnica i sva ostala oprema potrebna za rad na rješenju. Nije dozvoljeno donošenje rješenja na kojima je tim radio prije početka hackathona. Programi i kodove koje će koristiti sudionici u potpunosti su u odgovornosti sudionika hackathona.

 31. Organizatori će sudionicima prezentirati detalje teme „Big Data“ na početku Hackathona. Timovi će sukladno temi imati zadatak pronaći, definirati i programirati rješenje koje je najbliže zadanom zadatku. Rješenje ne mora biti finalizirano niti programirano do kraja. Svaki tim može prezentirati jedno rješenje.

 32. Sudionici osobno odgovaraju za svu štetu pričinjenu organizatoru za vrijeme trajanja hackathona.

 33. Odluka o pobjedniku biti će donesena nakon evaluiranja rada timova za vrijeme hackathona i nakon prezentacija timova žiriju koji će biti sastavljen od strane organizatora. Žiri će do dva sata nakon završetka prezentacija donijeti odluku o prva tri mjesta te je iznijeti pred svim sudionicima hackathona. Odluka o prva tri mjesta biti će objavljena i na službenim stranicama hackathona. Odluka o pobjedniku je finalna.

 34. NAGRADE I NAGRAĐENI SUDIONICI

 35. Biti će nagrađena prva tri tima na Hackathonu.

 36. Nagrade su:

  1. 1.nagrada – 40.000kn i sudjelovanje na WBAF Take Invest Summitu, Istanbul 2018. za jednog člana tima
  2. 2. nagrada – 20.000kn
  3. 3. nagrada – top smartphone za svakog člana tima

 37. Nagrađeni sudionici Hackathona prihvaćanjem ovih pravila pristaju da organizatori preuzmu rješenja prezentirana na hackathonu, da ih koriste, nadograđuju, mijenjaju ili na bilo koji način dalje razvijaju kao svoja rješenja bez naknade a temeljem nagrada koje su primili.

 38. Sudionik ustupa Vipnetu prenosivo, vremenski i prostorno neograničeno i isključivo pravo iskorištavanja rješenja a što uključuje i navedeno pravo korištenja izvornog koda rješenja te pravo na korištenje pripadajuće dokumentacije.

 39. Organizator ima pravo korištenja, izmjena i nadopuna rješenja te razvoja novih programskih rješenja na temelju izvornog koda rješenja, sve bez potrebe ishođenja prethodnog pristanka sudionika te u tu svrhu može angažirati i treću stranu.

 40. Radi izbjegavanja mogućih dvojbi ugovorne strane suglasno utvrđuju da će organizator posjedovati sva prava na svaku kopiju, prijevod, modifikaciju, adaptaciju ili izvedbu rješenja i njihovog izvornog koda, uključujući i svako poboljšanje ili napredak istoga koji je razvio sukladno prethodnom stavku ovog članka. Sudionik jamči organizatoru da rješenje i njegov izvorni kod, neće ni u kom obliku sam iskorištavati, kao i da rješenje i njen izvorni kod neće od strane sudionika biti ustupljeni na korištenje niti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

 41. Hackathon može biti mijenjan ili terminiran od strane organizatora bez objašnjenja te bez obveze nadoknada šteta.

Kontaktiraj nas!

Imaš pitanje, molbu ili sugestiju?
Slobodno nam se javi.

info@24satahackathon.hr

Powered by

Partneri